Kontakt

Kontakt

MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000 Koper – Capodistria

Tel.: 05 664 61 00
E-mail: obcina@koper.si
Www: koper.si

 

OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66, p. p. 24
6280 Ankaran – Ancarano

Tel.: 05 66 53 000
E-mail: info@obcina-ankaran.si
Www: obcina-ankaran.si