Varovanje osebnih podatkov

Mestna občina Koper in občina Ankaran se zavezujeta k varovanju zaupnosti, dostopnosti in celovitosti osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane osebne podatke iz kontaktnega obrazca bosta mestna občina Koper in občina Ankaran do izbrisa zbirali in obdelovali skladno z namenom obdelave poslanih vprašanj. Mestna občina Koper in občina Ankaran bosta podatke ustrezno fizično in logično varovali.

Osebne podatke, ki jih posamezniki posredujejo na podlagi osebnega soglasja, mestna občina Koper in občina Ankaran obdelujeta do posameznikovega podanega nedvoumnega preklica dovoljenja uporabe. Izbris vaših osebnih podatkov lahko zahtevate preko info@cisto-koper-ankaran.si.

Zbrani podatki se ne prenašajo v tretje države ali druge organizacije.

Dostope do podatkov iz kontaktnega obrazca mestna občina Koper in občina Ankaran omogočata in odobrita le pooblaščenim osebam mestne občine Koper in občine Ankaran.

Mestna občina Koper in občina Ankaran zbranih osebnih podatkov ne uporabljata za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov.