Zadnje objave

Deževno obdobje ni zaustavilo del

Deževno vreme v maju ni bilo naklonjeno izvedbi projekta Čisto za Koper in Ankaran, a dela kljub temu niso zastala, aktivnih je več delovišč.

V aglomeraciji Bertoki je v gradnji kanalizacija Zonti, in sicer delavci podjetja GINEX INTERNATIONAL povezujejo stičišče pod mostom kanalizacije FZ1, FA2.

V aglomeraciji Hrvatini je v teku izvedba kanala S1-2 pri gradnji kanalizacije Zonti, pri gradnji kanalizacije Kolomban proti Cereju in Božiči proti Premančanu potekajo strojna dela na črpališču Č2, najbolj aktivni pa so delavci na gradbišču kanalizacije Barižoni. Tam gradijo dodatni vodovod K4.1 in vodovod K4.2, kanale T2, K4.2 in K3, potekajo pa še gradbena dela na črpališču Č2.

Na Škofijah poteka gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije 2. faza – II. etapa. V sklopu gradnje izvajajo kanale FT19-19 in M-II-3 ter FT46-2, na črpališču FT12-18 pa potekajo gradbena dela. V sklopu gradnje kanalizacije Zgornje Škofije – Tretja Škofija delavci izvajajo kanale F1-1 in F2, poteka pa tudi izvedba hišnih priključkov F2-2.

Avtor fotografij: Ginex International