Zadnje objave

Ob gradnji tudi pozivi k priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje

Projekt Čisto za Koper in Ankaran se nadaljuje, dela potekajo na vseh treh aglomeracijah. Mestna občina Koper in Občina Ankaran medtem občanke in občane počasi pozivata k priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje.

V aglomeraciji Bertoki so delavci podjetja GINEX INTERNATIONAL zaključili izvedbo kanala 5M1 in 5F1 v sklopu gradnje kanalizacije pri Daru, v Ulici Borovcev in južnih Pradah, v teku pa je izvedba kanala FZ1 pri gradnji kanalizacije v Zontih.

V aglomeraciji Hrvatini so odprta gradbišča kanalizacije Kolomban proti Cereju in Božiči proti Premančanu – kjer je potekajo gradbena dela na črpališču Č2 – kanalizacije Fajti, Brageti in Hrvatini ob italijanski šoli – kjer potekajo zaključna dela na kanalu FF1 –  ter kanalizacije Barižoni, kjer je najbolj pestro. V teku je izvedba kanalov K4.1, K4.2 in K3 ter zaključna dela na kanalu K1, v preteklih tednih pa so delavci na tem gradbišču zaključili izvedbo kanalov K3.1 in K4.3 ter gradbena dela na črpališču Č1.

Pri gradnji kanalizacije Spodnje Škofije v aglomeraciji Škofije so delavci zaključili kanal FB in začeli izvedbo kanala FB1. Več gradbišč je odprtih v sklopu gradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije 2. faza – II. etapa: delavci izdelujejo kanale FT19-19 in M-II-3, hkrati potekajo gradbena dela na črpališčih FT12-18 in FT19. Že v preteklih tednih pa so delavci izvedli kanal FT19 in zaključna dela na kanalu FT29. Dela potekajo tudi pri gradnji kanalizacije Zgornje Škofije – Tretja Škofija, kjer delavci izvajajo kanala F2 in M2.

Avtor fotografij: Ginex International