Zadnje objave

Bagri pri Daru, v Ulici borcev in južnih Pradah

Pomlad je prinesla novost tudi na gradbišča projekta Čisto za Koper in Ankaran. V aglomeraciji Bertoki je GINEX INTERNATIONAL, d. o. o. aktiviral gradbišče kanalizacije pri Daru, v Ulici borcev in južnih Pradah, kjer je v teku izvedba kanalov 5M1 in 5F1. V ostalih dveh aglomeracijah pa dela potekajo na več gradbiščih.

V aglomeraciji Hrvatini so pri gradnji kanalizacije Kolomban v teku zaključna dela na kanalu S2, gradi pa se tudi kanal S2-2. Pri gradnji kanalizacije od Kolombana proti Cereju in od Božičev proti Premančanu potekajo gradbena dela na črpališču ČRP2. Kanal FF4, ki je del kanalizacije Fajti, Brageti in Hrvatini ob italijanski šoli, je deležen zaključnih del pri gradnji kanalizacije Barižoni pa delavci gradijo kanal K4.3, medtem ko bo K1 kmalu prekril nov asfalt.

Pestro je tudi v aglomeraciji Škofije, kjer na Spodnjih Škofijah poteka izvedba kanala FB. Pri gradnji tlačnega voda od črpališča Č1 do zbirnega kanala Škofije potekajo gradbena dela v črpališču, pri gradnji kanalizacije Zgornje Škofije – Tretja Škofija pa zaključna dela na kanalih F1 in M3. V sklopu gradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije 2. faza – II. etapa delavci izvajajo kanal FT19 in gradbena dela na črpališču FT12-18.

Avtor fotografij: Ginex International