Zadnje objave

Februarja aktivirano novo gradbišče

Dela v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran je v prvih dneh marca upočasnilo deževno vreme, sicer pa potekajo v vseh treh aglomeracijah. Aktiviralo se je tudi gradbišče gradnje kanalizacije Zgornje Škofije – Tretja Škofija.

V aglomeraciji Bertoki delavci podjetja GINEX INTERNATIONAL gradijo kanalizacijo Zonti. V teku je izvedba kanalov FZ1.2 in FZT, v februarju pa so delavci dokončali kanala VZ1.1.3 in FZ1.

V sklopu izgradnje kanalizacije Kolomban potekajo zaključna dela na kanalu S2-1, gradita pa se tudi kanala S2 in S2-0. Pri gradnji kanalizacije od Kolombana proti Cereju in od Božičev proti Premančanu je v teku izvedba kanalov FL in FTL2, potekajo pa tudi gradbena dela na črpališču ČRP2. V preteklih tednih pa so delavci zaključili z gradnjo kanalov FA1 in FTL. V sklopu gradnje kanalizacije Fajti, Brageti in Hrvatini ob italijanski šoli poteka urejanje okolice na kanalu FF4, delavci pa izvajajo tudi pripravljalna dela na kanalu FI1. V Barižonih se na kanalih K4.2 in K4.2.1 izvajajo prvi fekalni hišni priključki.

Na poselitvenem območju Škofije se na Spodnjih Škofijah gradita kanal FF1 in meteorna kanalizacija. Pri tlačnem vodu od črpališča Č1 do zbirnega kanala Škofije delavci urejajo okolico črpališča, pri sekundarnem kanalizacijskem omrežju Škofije 2. faza – II. etapa pa gradijo kanal FT12, medtem ko so kanal FT12-21 že končali. Februarja so dela stekla na kanalizaciji Zgornje Škofije – Tretja Škofija, in sicer potekajo dela na kanalih F1 in M3.

Avtor fotografij: Ginex International