Zadnje objave

Aktiven januar v vseh treh aglomeracijah

Počasi, a vztrajno se približuje zaključek projekta Čisto za Koper in Ankaran, v sklopu katerega bosta Mestna občina Koper in Občina Ankaran zgradili manjkajoči del kanalizacijskega omrežja in nanj priključili skoraj 2.000 prebivalcev na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini.

Na območju aglomeracije Hrvatini, kjer potekajo tudi najobsežnejša dela, je v Kolombanu v teku izgradnja kanala S2, od Kolombana proti Cereju in od Božičev proti Premančanu pa kanalov FL, FTL2, FA1 in FTL, medtem ko so dela na vodovodu končana. V sklopu izgradnje kanalizacije Fajti, Brageti in Hrvatini ob italijanski šoli so v minulem mesecu potekala dela na črpališču Č1. Že v začetku meseca so se zaključila dela na kanalu FF3. Na Barižonih potekajo arheološka izkopavanja na kanalu K4.1 in izvedba kanala K4.2.

V aglomeraciji Bertoki so januarja stroji brneli v Zontih, kjer je potekalo asfaltiranje kanalov FZ1.3.1.1., FZ1.3.1.2., FA2 in FA3. Delavci so izvedli kanal FZT, začeli pa so tudi z izvedbo kanala FZ1 in VZ1.1.3.

V aglomeraciji Škofije so se zaključila dela na kanalu FF, v teku pa je izvedba kanala FF1. Pri izgradnji tlačnega voda od črpališča Č1 do zbirnega kanala poteka urejanje okolice črpališča, pri izgradnji sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije 2, faza – II. etapa pa so delavci zaključili z izvedbo tlačnega kanala FT12-18, nadaljujejo pa z izvedbo kanala FT12.

Spomnimo, da bosta Mestna občina Koper in Občina Ankaran v okviru naložbe Čisto za Koper in Ankaran na območju vseh treh poselitev zgradili 25.593 metrov fekalne in 3.820 metrov meteorne kanalizacije, nadomestni vodovod in 14 črpališč.

Avtor fotografij: Ginex International