Zadnje objave

V novo leto z novimi začetki del

Prihod novega leta ni zaustavil del v treh aglomeracijah v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran, ravno nasprotno. V tem tednu so delavci podjetja GINEX INTERNATIONAL, d. o. o. odprli več delovišč, med drugim so v Zontih začeli asfaltiranje in izvedbo kanala FZ1, v sklopu gradnje kanalizacije od Kolombana proti Cereju in iz Božičev proti Premančanu se bo začela izgradnja vodovoda, v aglomeraciji Škofije pa se največ dogaja pri izgradnji sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije 2. faza – II. etapa.   

V aglomeraciji Bertoki so v preteklem mesecu delavci izvedli kanal FA3, ki so ga v tem tednu tudi asfaltirali. S svežim asfaltom so prekrili tudi tudi kanala FZ1.3.1.1 in FZ1.3.1.2, v tem tednu pa ga bo dočakal še kanal FA2. Delavci se hkrati pripravljajo na izvedbo kanala FZ1, medtem ko so se že lotili kanala FZT.

Na območju aglomeracije Hrvatini dela mirujejo le v Kolombinih, medtem ko je na drugih gradbiščih precej pestro. V sklopu gradnje kanalizacije Kolomban je v teku izvedba kanala S2, zaključna dela na kanalu M4 so delavci podjetja GINEX INTERNATIONAL, d. o. o. zaključili že pred prazniki. Pri gradnji kanalizacije Kolomban proti Cereju in Božiči proti Premančanu poteka izvedba kanalov FL, FTL2, FA1 in FTL, začela pa se je tudi izvedba vodovoda. V sklopu kanalizacije Fajti, Brageti in Hrvatini ob italijanski šoli je bil v preteklem mesecu izveden in asfaltiran kanal FF3TL, izveden je bil tudi vodovod FF1 in zaključna dela na kanalu FF3, v teku pa so gradbena dela na črpališču Č1. V Barižonih sta bila izvedena kanal T3 in vgradnja nosilne plasti asfalta na K1, v teh dneh pa potekajo arheološka izkopavanja na kanalu K4.1.

V sklopu aglomeracije Škofije so trenutno aktivna tri gradbišča. Pri gradnji kanalizacije na Spodnjih Škofijah so delavci pred prazniki zaključili betonsko ploščo na kanalu FL, zaključna dela trenutno potekajo še na kanalu FF, aktivna pa je tudi izdelava kanala FLT. Pri gradnji tlačnega voda od črpališča Č4 do zbirnega kanala Škofije poteka urejanje okolice črpališča, pri gradnji sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije 2. faza – II. etapa pa izvedba tlačnega kanala FT12-18 in spremljajoča gradbena dela okoli istega črpališča ter obdelava jaškov.

Avtor fotografij: Ginex International