Zadnje objave

Zaradi gradnje kanalizacije na Zgornjih Škofijah popolna zapora ceste

Dela v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran napredujejo tudi navkljub vročim temperaturam in dopustniškemu času. Ravno v teh dneh je stopila v veljavo popolna zapora ceste na Zgornjih Škofijah, kjer delavci GINEX INTERNATIONAL, d. o. o. gradijo kanalizacijo Zgornje Škofije – Tretje Škofije. 

V sklopu gradnje kanalizacije Zgornje Škofije – Tretje Škofije delavci gradijo kanal F1-2 in M1-1, kanal F1-3 in M1-3 ter kanal F2. V sklopu gradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije 2. faza – II. etapa izvajajo kanale FT19-19 in M-II-3 ter FT46, za gradnjo kanalizacije Škofije 2. faza II. etapa kanal FT44 pa potekajo pripravljalna dela. Prav tako v aglomeraciji Škofije potekajo strojna dela pri gradnji tlačnega voda od črpališča Č1 do zbirnega kanala Škofije.

Strojna dela potekajo tudi na črpališču Č2 v sklopu gradnje kanalizacije od Kolombana proti Cereju in od Božičev proti Premančanu. Tam delavci izvajajo tudi pripravljalna dela in kanal FR. Pri kanalizaciji Fajti, Brageti in Hrvatini ob italijanski šoli je trenutno v nastajanju kanal FB1, pri gradnji kanalizacije Barižoni pa delavci izvajajo kanal T1 in vodovod, gradbena dela na črpališču Č1 ter elektro dela na črpališčih Č1, Č2 in Č3.

V aglomeraciji Bertoki se dela nadaljujejo v Zontih, kjer delavci izvajajo prepust in asfaltiranje na kanalu FR ter strojna dela na črpališču Č2.

Avtor fotografij: Ginex International