Zadnje objave

Intenzivna dela v vseh treh aglomeracijah

Ob izteku leta 2023 se dela v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran nadaljujejo. Stroji pospešeno brnijo v vseh treh aglomeracijah, rok za izvedbo del ostaja april 2024.

Konec novembra so delavci podjetja GINEX INTERNATIONAL, d. o. o. pri gradnji kanalizacije v Zontih uredili dostopno pot do črpališča in vgradili črpališče ČRP 2, trenutno pa potekajo gradbena dela na črpališču Zontarji. Izvedli so hišne priključke na kanalu FZ 1.3.1.1, v fazi izvedbe sta tudi kanala FZ1 ter FZT.

V sklopu gradnje kanalizacije Kolomban so delavci v preteklem mesecu zaključili izvedbo kanala M4, poteka priprava asfalta na odseku kanala S3-4. Pri gradnji kanalizacije od Kolombana proti Cereju in od Božičev proti Premančanu poteka izvedba kanala FTL, v teku so gradbena dela na črpališču 3, pa tudi izkop in vgradnja črpališča 2.

Nič manj pestro ni na deloviščih kanalizacije Fajti, Brageti in Hrvatini ob italijanski šoli, kjer so delavci že izvedli kanal FF1, zdaj pa se pripravljajo na asfaltiranje. Poleg tega je v izvajanju kanal FF11, na kanalu FF3 so uredili hišne priključke in zaključna dela, vgradili pa so tudi črpališče Č1, kjer potekajo gradbena dela in izvedba kanalov FF31 ter FF3TL.

Na območju kanalizacije Barižoni so izvedli kanal T3 in kablovod za črpališče Č3, v teku pa je priprava za asfaltiranje na odsekih K1 in K5 ter izvedba kanala T3 in jaška AB v sklopu črpališča Č3.

Pri gradnji kanalizacije na Spodnjih Škofijah so izvajalci del izpeljali navezavo kanala FF na FE, pri gradnji tlačnega voda od črpališča Č1 do zbirnega kanala Škofije trenutno poteka obdelava jaškov in ureditev okolice. V 2. etapi izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije – 2. faza je v teku izvedba gravitacijskega in tlačnega kanala FT12-18 ter vgradnja kablovoda v črpališče FT12-18.

Avtor fotografij: Ginex International