Zadnje objave

Z oktobrom odprta nova gradbišča v Hrvatinih

V mesecu oktobru so se v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran odprla nova gradbišča v Hrvatinih. Delavci podjetja GINEX INTERNATIONAL, d. o. o. so v preteklih tednih začeli gradnjo fekalne kanalizacije na glavnih cestah v naselju. Od začetka projekta je bilo sicer na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini zgrajenih 16 kilometrov fekalne kanalizacije in 1,8 kilometra meteorne kanalizacije.

Najbolj delavno je bilo minuli mesec v aglomeraciji Hrvatini, kjer je odprtih več delovišč. V sklopu izgradnje kanalizacije Kolomban so delavci začeli izvedbo kanalov S2 in M4, na delu kanalizacije od Kolombana proti Cereju in Božiči proti Premančanu potekata izvedbi kanalov FA1 in FA1-1, končana pa sta kanala FA in FA2. Delavci so se lotili tudi pripravljalnih del za črpališče 3. V sklopu izgradnje kanalizacije Fajti, Brageti in Hrvatini ob italijanski šoli so izvedli kanal FF4 in prešli na kanal FF1. Na Barižonih je bil izveden kanal K1, v Kolombinih pa potekata gradnja meteorne kanalizacije in priprava asfalta na Cesti za Prisoje.

V aglomeraciji Škofije potekajo zaključna dela na kanalu FD pri izgradnji kanalizacije v Spodnjih Škofijah in pri izgradnji tlačnega voda od črpališča Č1 do zbirnega kanala Škofije.

V aglomeraciji Bertoki pa dela potekajo v Zontih, kjer delavci obdelujejo jaške na kanalu FA3 in izdelujejo kanal FZ1.3.2., medtem ko so že izvedli kanal FA3.1. in položili robnike pri kanalu FA2.

Avtor fotografij: Ginex International