Zadnje objave

Kmalu ponoven začetek del na kanalizaciji Bertoki

Delavci podjetja GINEX INTERNATIONAL, d. o. o. nadaljujejo dela na gradbiščih projekta Čisto za Koper in Ankaran. Najbolj pestro je sicer na območju aglomeracije Hrvatini, dve delovišči sta odprti tudi v aglomeraciji Škofije, v Bertokih pa se pripravljajo na ponovni začetek del.

V aglomeraciji Hrvatini stroji brnijo na kar petih gradbiščih. V sklopu gradnje kanalizacijega omrežja Kolomban potekajo obdelava jaškov in meritve zanesljivosti meteorne in fekalne kanalizacije ter podaljšanje kanala S3. Na odseku kanalizacije iz Kolombana proti Cereju je pod arheološkim nadzorom v izvedbi kanalizacija na kanalih FR, FA, FA1, FA2. Ravno tako pod arheološkim nadzorom potekajo dela na kanalizaciji Barizoni, in sicer na odseku K4.1.2, kjer bodo delavci premaknili električni drog za povezavo kanala K1. Od Fajtov proti Bragetom potekajo zaključna dela na kanalu fekalne kanalizacije FF4, dela zaključujejo tudi v sklopu gradnje kanalizacije Kolombini.  

Na kanalizacijskem omrežju Zontarji potekajo dela na kanalu FA2, v aglomeraciji Bertoki pa bo kmalu odprto še eno delovišče, in sicer so v izvajanju pripravljalna dela za ponovni začetek del na kanalizaciji Bertoki. Gradnja bo stekla predvidoma še v tem mesecu.

V aglomeraciji Škofije se izvajajo dela na kanalu FF in pripravljalna dela na kanalu FD na Spodnjih Škofijah, v zaključni fazi pa je izgradnja tlačnega voda od črpališča Č1 do zbirnega kanala Škofije – delavci navezujejo električni vod do črpališča in zaključujejo dela na posameznih delih.

Avtor fotografij: Ginex International