Zadnje objave

V Kolombanu in Barizonih dela pod arheološkim nadzorom

Kljub poletju in dopustom so se avgusta dela na projektu Čisto za Koper in Ankaran nadaljevala z odprtjem in pripravljanjem novih ter nadaljevanjem del na starih gradbiščih.

V aglomeraciji Bertoki se je odprlo novo gradbišče – delavci so začeli graditi kanalizacijo na območju pri šolskem igrišču v Pradah, kmalu pa se bo nadaljevala tudi izgradnja kanalizacije v Bertokih.

V aglomeraciji Hrvatini je v sklopu kanalizacije Kolomban v teku obdelava jaškov in meritve zanesljivosti meteorne in fekalne kanalizacije. Med Kolombanom in Cerejem je pod arheološkim nadzorom izgradnja fekalne kanalizacije na kanalu fr, od Fajtov proti Bragetom pa na kanalu ff3. Prav tako pod arheološkim nadzorom se izvajajo dela na petih odsekih v Barizonih. V sklopu izgradnje kanalizacije Kolomban so v teku obdelava jaškov in meritve zanesljivosti meteorne ter fekalne kanalizacije.

V aglomeraciji Škofije se v naselju Spodnje Škofije izvajajo dela na kanalu FK1, FF in FC, hkrati pa potekajo še pripravljalna dela na kanalu FD, medtem ko v Zgornjih Škofijah potekajo dela na kanalu F1. Pri izgradnji tlačnega voda od črpališča Č1 do zbirnega kanala Škofije potekajo dela za navezavo električnega voda do črpališča in zaključna dela na posameznih delih.

Avtor fotografij: Ginex International