Zadnje objave

Odpira se novo gradbišče v Pradah

Ne glede na vremenske razmere, ki so v letošnjem poletju skorajda ekstremne, dela na projektu Čisto za Koper in Ankaran potekajo po načrtu. Ravno v ponedeljek, 7. avgusta, se v aglomeraciji Bertoki odpira novo gradbišče. Izvajalec del, podjetje Grafist, d. o. o., bo na območju pri igrišču v Pradah začel izgradnjo kanalizacijskega sistema Zontarji. Kmalu se bodo dela nadaljevala tudi na kanalizaciji Bertoki.

V sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran bo Mestna občina Koper na območju Bertokov priključitev na javno kanalizacijo omogočila 204 prebivalcem in 61 enotam dejavnosti. Zgrajenih bo dodatnih 3.476 metrov fekalnega in 503 metre meteornega sistema z dvema črpališčema, s tem pa bo kanalizacijsko omrežje vzpostavljeno na območju zaselka Zonti, skladišča DAR, severnih Bertokov in delno tudi Prad.

Stroji brnijo tudi v aglomeraciji Hrvatini, kjer je v Fajtih proti Bragetom v izdelavi fekalna kanalizacija na ff3 kanalu, v Kolombanu je v izvedbi meteorna in fekalna kanalizacija na kanalih S1-3-1 in M2, na kanalizaciji Barižoni pa pod arheološkim nadzorom potekajo dela na odseku K5.

Po končanih delih bo na območju aglomeracije Hrvatini zgrajenih 14.139 metrov fekalne kanalizacije s šestimi črpališči in 1.225 metrov meteorne kanalizacije. V okviru naložbe bodo na javno kanalizacijsko omrežje priključili tudi zaselke Fajti, Brageti, Božiči in Kolombini ter poselitveno območje ob osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih 749 prebivalcev in 225 enot dejavnosti.

Na območju aglomeracije Škofije se v Spodnjih Škofijah izvajajo dela na kanalu FK1 in FF, v Zgornjih Škofijah pa na kanalu F1. Pri izgradnji tlačnega voda od črpališča Č1 do zbirnega kanala Škofije še vedno potekajo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela v obstoječem črpališču.

Spomnimo, da je na Škofijah predvidena gradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 10.000 metrov, od katerih bo 7.978 metrov fekalnega sistema s šestimi črpališči in 2.092 metrov meteorne kanalizacije. V okviru naložbe bodo javni kanalizacijski sistem vzpostavili na celotnem območju Spodnjih Škofij in preostalem delu druge in tretje Škofije ter tako na javno kanalizacijsko omrežje priključili 704 prebivalce in dodatnih 211 enot dejavnosti.

Avtor fotografij: Mestna občina Koper