Zadnje objave

ČKA v poletje s polno paro

Tudi ob začetku poletja in dopustov so dela na deloviščih projekta Čisto za Koper in Ankaran v polnem teku: ponekod potekajo pod arheološkim nadzorom, drugod so v zaključni fazi, medtem ko se nekateri odseki pripravljajo za ponovni začetek del.

V sklopu gradnje kanalizacije Kolomban proti Cereju je v izvedbi fekalna kanalizacija na kanalu fr in fr1, dela potekajo pod arheološkim nadzorom. Pod arheološkim nadzorom potekajo dela tudi na odseku K4 kanalizacije Barižoni, kjer so predhodno izvedli arheološke raziskave v obliki testnih izkopov.

V Fajtih je v izdelavi fekalna kanalizacija na kanalu ff4 proti Bragetom, medtem ko na kanalu ff3 potekajo pripravljalna dela, v Kolombanu pa je v izvedbi meteorna in fekalna kanalizacija na kanalu S1-3-1 ter M2.

Na območju aglomeracije Škofije stroji brnijo v Spodnjih Škofijah, in sicer na kanalu FK1, ter na kanalu F1 v Zgornjih Škofijah. Pri izgradnji tlačnega voda od črpališča Č1 do zbirnega kanala Škofije potekajo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela v obstoječem črpališču.

Zakoličeni sta trasi na dveh odsekih na deloviščih sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije 2. faza, pripravljalna dela bodo potekala v juliju. Priprava za ponovni začetek del v juliju poteka tudi na kanalizacijah Bertoki in Zontarji.

Zaključena pa so dela na kolektorju Kolomban in kanalizaciji Kolombini, kjer trenutno odpravljajo še pomanjkljivosti.

Avtor fotografij: Ginex International