Zadnje objave

Novi delovišči v Kolombanu in Fajtih

Tudi v mesecu maju so na več deloviščih projekta Čisto za Koper in Ankaran brneli gradbeni stroji. Delavci podjetja GINEX INTERNATIONAL, d. o. o. so začeli graditi kanalizaciji iz Kolombana proti Cereju in v Fajtih proti Bragetom, še nekaj novih gradbišč pa se bo odprlo v juniju.

Najbolj delavno je stanje na Kolombanu, kjer dela potekajo na fekalnih kanalih S1 in S3-2-2, pripravlja se tudi gradnja fekalnega odseka S1-2-1 in meteornih kanalov M2 ter M3. Začela se je tudi gradnja kanalizacije proti Cereju: delavci so se najprej lotili kanala FP, kjer dela potekajo pod arheološkim nadzorom.

Tudi na drugih delih aglomeracije Hrvatini delavci ne mirujejo. Med novimi je delovišče v Fajtih, kjer je v izdelavi kanalizacija proti Bragetom. Tam je odsek FF5 že zaključen, nadaljujejo se dela na odseku FF4. V zaključni fazi je tudi kanal K1 v sklopu izgradnje kanalizacije Barižoni. Dela na kanalizaciji Kolombini pa so začasno zaustavljena, in sicer do izvedbe sočasne gradnje vodovoda.

V sklopu aglomeracije Škofije potekajo na Spodnjih Škofijah dela z eno skupino delavcev na treh kanalih, v sklopu izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije 2. faza pa je v juniju predvidena zakoličba trase za več kanalov na dveh odsekih.

V aglomeraciji Bertoki so medtem v teku pripravljalna dela za ponovni začetek del na kanalizacijah Bertoki in Zontarji še v tem mesecu.

Avtor fotografij: Ginex International