Zadnje objave

Maja začetek del na več deloviščih

Dela na deloviščih projekta Čisto za Koper in Ankaran se nadaljujejo s polno paro. Intenzivno potekajo predvsem v Barižonih in Spodnjih Škofijah, v maju pa se bodo odprla še nova delovišča.

Delavci podjetja GINEX INTERNATIONAL, d. o. o. so zaključili dela na fekalnem kolektorju Kolomban in na kanalizaciji Kolombini, kjer sicer opravljajo še zadnje podrobnosti, kot je čiščenje delovišča.

Zaključen je tudi tlačni vod od črpališča Č1 do zbirnega kanala Škofije, gradbena, obrtniška in instalacijska dela sicer še potekajo v obstoječem črpališču, asfaltiranje ceste pa je predvideno v naslednjem mesecu.

Najbolj intenzivno sicer dela potekajo na dveh lokacijah v Barižonih in dveh v Spodnjih Škofijah, pa tudi na kanalizaciji Kolomban.

V maju bo projekt dobil nov zagon. Pripravljalna dela za ponovni začetek gradnje kanalizacije so že v teku v Bertokih in Zontarjih, v maju pa bodo delavci začeli pripravljati teren še v Kolombanu proti Cereju in Fajtih proti Bragetom ter v sklopu gradnje 2. faze sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije.

Zaradi spremembe projekta so se sicer zaustavila dela na sekundarnem kanalizacijskem omrežju Škofije 2. faza – II. etapa in izgradnja kanalizacijskega sistema aglomeracije Škofije – Zgornje Škofije. 

Gradnja kanalizacijskega omrežja na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini je sicer eden največjih, najpomembnejših in hkrati najzahtevnejših projektov Mestne občine Koper in Občine Ankaran. V okviru naložbe bodo na območju vseh treh poselitev zgradili 25.593 metrov fekalne in 3.820 metrov meteorne kanalizacije, nadomestni vodovod in 14 črpališč.

Avtor fotografij: Ginex International