Zadnje objave

Gradbeni stroji trenutno brnijo v aglomeracijah Hrvatini in Ankaran ter Škofije

Gradbeni stroji so na deloviščih projekta Čisto za Koper in Ankaran, v okviru katerega Mestna občina Koper in Občina Ankaran gradita manjkajoči del kanalizacijskega omrežja na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini, brneli tudi v minulem mesecu. Delavci podjetja Ginex International so tako izvedli že približno 10,5 kilometra komunalnih vodov fekalne in meteorne kanalizacije.

Dela se trenutno izvajajo na šestih deloviščih v dveh aglomeracijah. V aglomeraciji Hrvatini in Ankaran je odprto delovišče v Kolombanu, v Barižonih poteka asfaltiranje spodnjega dela trase, delavci pa že asfaltirajo in dokončno urejajo tudi traso v Kolombinih.

V aglomeraciji Škofije je v Spodnjih Škofijah v fazi asfaltiranja državna cesta, sicer pa delo poteka še na dveh trasah. V izvajanju je tudi tlačni vod od črpališča Č1 do zbirnega kanala Škofije. Na Škofijah trenutno na dveh deloviščih poteka še druga faza gradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja.

Po zaključku 15,8 milijona evrov vrednega projekta Čisto za Koper in Ankaran bodo Bertoki, Škofije in Hrvatini dobili 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije, 14 črpališč in del nadomestnega vodovoda, na zgrajeni manjkajoči del kanalizacijskega omrežja pa bo priključenih skoraj 2.000 prebivalcev.

Avtor fotografij: Ginex International