Zadnje objave

Odprtih sedem delovišč projekta Čisto za Koper in Ankaran

Mineva eno leto od začetka del v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran. V tem času so gradbeni delavci podjetja Ginex International zgradili skupno že 10 kilometrov fekalne in meteorne kanalizacije. Delo trenutno poteka na sedmih različnih deloviščih v aglomeracijah Hrvatini in Škofije, v kratkem se bodo dela nadaljevala tudi v aglomeraciji Bertoki.

Do zdaj je bilo v sklopu projekta izgradnje manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja na poselitvenih območjih Bertokov, Škofij in Hrvatinov zgrajenih že 8.350 metrov fekalne in 1.655 metrov meteorne kanalizacije.

V aglomeraciji Hrvatini so odprta tri delovišča, in sicer v zaselkih Kolomban, Barižoni in Kolombini, kar štiri delovišča pa so odprta v aglomeraciji Škofije, dve na Spodnjih Škofijah ter v zaselkih Druge Škofije in Tretje Škofije. V kratkem se bodo nadaljevala tudi dela v aglomeraciji Bertoki.

Delo v minulem letu so zaznamovali številni izzivi za gradbeniško panogo, priznava direktor Ginex International Primož Ule, od pravočasne dobave materialov do zagotavljanja zadostnega števila delavcev. Tu so tudi specifike dela v strnjenem naselju, kakršne so Škofije, kjer delo poteka tako po poljih in oljčnikih kot tudi v ozkih ulicah.

Kljub vsem izzivom dela potekajo po načrtu, po katerem je zaključek glavnine del predviden do konca leta.

V okviru 15,8 milijona evrov vrednega projekta Čisto za Koper in Ankaran bosta koprska in ankaranska občina na poselitvenih območjih Hrvatini, Škofije in Bertoki zgradili 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije, 14 črpališč in del nadomestnega vodovoda. Po zaključeni naložbi bo ukinjenih skupno 378 greznic in 81 malih komunalnih čistilnih naprav, na javno kanalizacijsko omrežje pa priključenih dodatnih 1.657 prebivalcev in 497 enot dejavnosti. S tem bo na vseh treh poselitvenih območjih dosežena 98-odstotna pokritost s kanalizacijskim omrežjem.

Avtor fotografij: Ginex International