Zadnje objave

Projekt Čisto za Koper in Ankaran je napoved prave infrastrukturne renesanse slovenske Istre

Zasaditev prve lopate, s katero so župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik in direktor podjetja Ginex International Primož Ule naznanili uradni začetek projekta gradnje kanalizacijskega omrežja – Čisto za Koper in Ankaran je v svoj objektiv ujela tudi kamera ekipe Kleva Films.

V okviru 15,8 milijona vrednega projekta bosta občini na poselitvenih območjih Hrvatini, Škofije in Bertoki zgradili 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije, 14 črpališč in del nadomestnega vodovoda. Po zaključeni naložbi bo ukinjenih skupno 378 greznic in 81 malih komunalnih čistilnih naprav, na javno kanalizacijsko omrežje pa priključenih dodatnih 1.657 prebivalcev in 497 enot dejavnosti. S tem bo na vseh treh poselitvenih območjih dosežena 98-odstotna pokritost s kanalizacijskim omrežjem.

Včeraj so se dela začela tudi na poselitvenem območju Bertoki, kjer bo občin zgradila dodatnih 3.476 metrov fekalnega in 503 metre meteornega sistema z dvema črpališčema, ob tem pa uredila še del nadomestnega vodovoda. V kratkem se gradbena mehanizacija seli še na Škofije, kjer bodo v okviru naložbe javni kanalizacijski sistem vzpostavili na celotnem območju Spodnjih Škofij in preostalem delu druge in tretje Škofije ter tako na javno kanalizacijsko omrežje priključili 704 prebivalce in dodatnih 211 enot dejavnosti.