Zadnje objave

Gradnja kanalizacijskega omrežja zdaj tudi v Pradah

Dva tedna po odprtju prvega gradbišča skupnega projekta Čisto za Koper in Ankaran na območju poselitve Hrvatini se gradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja začenja tudi v aglomeraciji Bertoki. V prvi fazi bodo kanalizacijski sistem zgradili na delu naselja Prade, ki zajema objekte v ulici Prade cesta XIV, in nato nadaljevali še na območju Ulice borcev, pri Daru in v zaselku Zonti. Nadgradnja sistema bo omogočila, da se na javno kanalizacijsko omrežje priključi dodatnih 240 prebivalcev.

Včeraj so se na območju južnih Prad začela pripravljalna dela prve faze gradnje manjkajočega dela javnega kanalizacijskega omrežja. V okviru naložbe, ki poleg dela naselja Prade obsega še območja pri Daru, Ulice borcev in zaselka Zonti, bo občina zgradila 3.476 metrov fekalne kanalizacije z dvema črpališčema, 503 metre meteornega kanala in 362 metrov nadomestnega vodovoda.

Izbrani izvajalec del, podjetje Ginex International, bo naložbo izvajal fazno, najprej bo komunalno opremil del naselja Prade, ki zajema objekte v ulici Prade cesta XIV, nato pa še območje ob nekdanjem skladišču Dar (Pobeška cesta in del Ceste borcev) in del severnih Bertokov (ob Cesti borcev). V okviru prve faze bodo zgradili 372 metrov fekalne kanalizacije, od tega 70 metrov tlačnega voda, eno črpališče in 211 metrov meteorne kanalizacije. Na novo zgrajena infrastruktura bo na vseh treh območjih skupaj omogočila priključitev dodatnih 18 objektov s približno 35 prebivalci.

V naslednji fazi se dela selijo še na območje naselja Zonti, kjer bodo z izgradnjo manjkajoče infrastrukture priključitev na javno kanalizacijsko omrežje omogočili približno 60 objektom z 204 prebivalci. V okviru naložbe bodo zgradili 3.031 metrov fekalne kanalizacije, od tega 549 metrov tlačnega voda, eno dodatno črpališče in 293 metrov meteorne kanalizacije, predvidena je tudi ureditev 362 metrov nadomestnega vodovoda.

Mestna občina Koper bo v kratkem projekt predstavila tudi v krajevnih skupnostih, v katerih se naložba izvaja. Na ta način bodo krajani iz prve roke pridobili vse potrebne informacije o poteku del, terminskem načrtu, trasah in možnosti priključitve (gradnja hišnih priključkov) na javno kanalizacijsko omrežje.