Zadnje objave

Zaživelo prvo gradbišče projekta Čisto za Koper in Ankaran

Danes sta Mestna občina Koper in Občina Ankaran na Poti na Brido odprli prvo gradbišče projekta Čisto za Koper in Ankaran, v okviru katerega bosta na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini zgradili manjkajoči del kanalizacijskega omrežja in nanj priključili skoraj 2.000 prebivalcev. Naložba je vredna skoraj 15,8 milijona evrov, gradnja pa bo trajala predvidoma dobri dve leti.

Gradbišče sta danes slovesno odprla župana obeh občin Gregor Strmčnik in Aleš Bržan, ki je poudaril, da se začenja eden izmed najpomembnejših infrastrukturnih projektov tega desetletja v Slovenski Istri. »Komunalna infrastruktura je izjemno pomemben dejavnik naše kakovosti življenja, ki ustvarja in ohranja delovna mesta ter predstavlja ključen pogoj za skupnost enakih možnosti. »Dejanski pokazatelj razvitosti občine je dolžina cevi pod zemljo, ne višina nebotičnikov v oblakih,« se je pošalil in izrazil prepričanje, »da projekt Čisto za Koper in Ankaran ni le investicija v kanalizacijo treh območij, ampak napoved prave infrastrukturne renesanse slovenske Istre.«

Ankaranski župan Gregor Strmčnik je povedal, da se kratkovidna in populistična politika takim projektom izogiba in jih poriva ob rob: »Vesel sem, da s tem projektom ni tako. Na Ankaranskem polotoku sobivamo tri občine in dve državi in prav je, da skupaj urejamo svoje območje. Projekt je evropsko zeleno naravnan, saj zasleduje osnovne smernice zaščite narave, ohranja biodiverziteto, skrbi za zaščito vode in obenem pomeni začetek postopnega, vendar doslednega ločevanja fekalne in meteorne kanalizacije v Občini Ankaran. Občina bo poleg ostalih sredstev, ki jih namenja kot partnerica, dodatnih 200.000 evrov namenila tudi vzporedni meteorni kanalizaciji.«

Mestna občina Koper in Občina Ankaran bosta v okviru naložbe zgradili 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije, 14 črpališč in del nadomestnega vodovoda. Po zaključeni naložbi bo ukinjenih skupno 378 greznic in 81 malih komunalnih čistilnih naprav, na javno kanalizacijsko omrežje pa priključenih dodatnih 1.657 prebivalcev in 497 enot dejavnosti. S tem bo na vseh treh poselitvenih območjih dosežena 98-odstotna pokritost s kanalizacijskim omrežjem.

Naložba je v celoti ocenjena na 15.780.378,91 evra, od katerih sta občini pridobili 7.278.501,14 evra nepovratnih kohezijskih sredstev in 1.284.440,86 evra sredstev državnega proračuna, razliko v višini 7.217.436,91 evra pa bosta krili sami (koprska 6.781.154,67 evra, ankaranska pa 436.282,24 evra).

Občini sta za projekt, ki bo trajal dobri dve leti, pridobili 14 gradbenih dovoljenj, dela bo izvajalo na razpisu izbrano gradbeno podjetje Ginex International, d. o. o. v skupnem nastopu z GMW, d. o. o. Odprtja gradbišča se je danes udeležil tudi direktor podjetja Primož Ule: »Projekt Čisto za Koper in Ankaran je za naše podjetje največji in najdražji kanalizacijski projekt, in vesel sem, da smo del tako pomembne pridobitve za prebivalce tega območja.«

Zaradi del bo od četrtka, 24. februarja, popolna zapora Poti na Brido, in sicer od hišne številke 8 v Ankaranu do Kolombana (MOK). Dostop za stanovalce bo nemoten, obvoz bo urejen po cesti za Hrvatine in skozi Kolomban. Zapora bo trajala predvidoma do 6. junija, in sicer vsak dan od ponedeljka do sobote od 8. do 17. ure.

Danes je zaživela tudi posebna spletna stran, na kateri so zbrane vse ključne informacije o projektu, poteku del in aktualnih zaporah cest.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.